Audio-video

Võimalused:

  • heli ja pildi näitamine ning lülitamine
  • audio-video seadmete juhtimine
  • süsteemide integratsioon
  • konverentsi- ja showruumide infoekraanid
  • üldvalgus

Kirjeldus:

Audio ja video lahenduste teostamisel laevadel on kõrgendatud nõuded nii kaabelduse kui paigaldatava tehnika osas, lisaks tuleb arvestada elektrisüsteemi eripärade ja vibratsioonist tekkivate iseärasustega. Meie poolt paigaldatud lahendused aitavad laevadel läbi viia konverentse ja pakkuda meelelahutust pikkadel merereisidel. Konverentsitöötaja saab mõne vajutusega seadistada ruum uute inimeste vastuvõtuks, toimuvate ürituste sisestamisel kalendrisse ilmub õigel ajal info ekraanidele, et külalised leiaksid üles ruumi kus toimub nende üritus. Show lounges saab helitehnik lülitada heli ja pilti, juhtida erinevaid valguse lahendusi,  projektsiooniekraane ja kardinaid.