fbpx

Hübriidkoosolek – mis see on?

See pole enam kellelegi uudiseks, et meie töötamise viis on muutunud – kas just igaveseks, aga väga pikaks ajaks. Hübriidkoosolek – osa töötajaid töötab kodust ja teised kontorist. Olulised kliendikohtumised leiavad aset videokõne vormis, sest reisimine on hetkel piiratud. See kõik nõuab uutmoodi lähenemist, kuidas kaasata töötajaid nii kodus kui ka kontoris.

Global Workplace Analytics viis läbi ühe suurima uuringu seoses pandeemia ajal kodus töötamisega. Selgus, et enne pandeemiat töötasid inimesed kodus umbes pool päeva nädalas. Nüüd aga vaadates tulevikku, leiavad uuringus osalejad, et kodus töötamine võiks aset leida keskmiselt kaks päeva nädalas.

Ameerika Ühendriikide teaduspõhine nõustamis- ja konsultatsioonifirma Nemertes viis läbi uuringu, kus osales 460 ettevõtet kaheksast riigist. Umbes 70% vastanutest ütlesid, et nad jätkavad kodus töötamist, isegi peale pandeemia lõppu.

Videokonverentside tähtsus on suurenenud

Käesolev olukord nõuab muutusi nii kontoriruumides kui ka kodukontoris. Inimesi viibib tavalisel tööpäeval kohapeal vähem, üksteisest istutakse kaugemal ja paljudel inimestel peab olema võimalus pidada kohtumisi videokõne vahendusel. Kodus või mõnes muus asukohas töötavad inimesed vajavad toetust, et selline tööviis saaks toimima. 

Hübriidselt töötamine nõuab eelkõige kvaliteetset videokonverentsi lahendust. Lahendus peab olema lihtne kasutada ja selline, et see ei väsitaks kasutajat ära, ükskõik, kui kaua ja mitu koosolekut tööpäeval on plaanis. Töökindel videokonverentsi lahendus on vajalik nii kodus kui ka kontoris.

Siin on 6 punkti, mis aitavad Sul luua head tingimused nii Sinu ettevõtte kui ka töötajate jaoks hübriidkoosoleku läbi viimisel:

  1. Tuvasta oma töötajate vajadused, selleks, et videokonverentsi lahendus vastaks nende nõuetele nii kodus kui ka kontoris.
  2. Kui võimalik, siis kasuta videokonverentsi lahenduseks nii kodus kui ka kontoris sama tootja seadmeid, sellega väldid võimalikke tehnilisi probleeme.
  3. Tee kindlaks, kes Sinu töötajatest vajab kodukontorisse videokonverentsi seadmeid ja veendu, et töötajad oskaksid neid kasutada.
  4. Investeeri kvaliteetse heliga videokonverentsi lahendusse, see lihtsustab koosolekute pidamist ja mis veelgi olulisem, jätab Sinu ettevõttest hea mulje.
  5. Võimalda töötajatel kasutada oma isiklikke arvuteid, et vältida ühiseid kontaktpindu ja piirata viiruse levikut. Hea videokonverentsi kogemuse saab luua, kui kasutada lisaseadmeid, mida saab lihtsasti arvuti külge ühendada.

Kõik vajakud seadmed leiad meie e-poest või võta ühendust ja anna teada enda soovidest.

 

Allikas: https://www.konftel.com/en/news-room/2020/09/28/14/30/how-to-equip-the-hybrid-workplace